Privacy Policy

We nemen uw privacy uiterst serieus

Privacy Statement

De website van e-makelaar is eigendom van e-makelaar BV. 
E-makelaar zal persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen en beveiligen. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is van toepassing en e-makelaar BV houdt zich aan de eisen die hierin worden gesteld. E-makelaar BV is gerechtigd samen te werken met partners en kan haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. E-makelaar BV is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop een partner met deze gegevens omgaat. Wel zal e-makelaar BV trachten alleen met partijen om te gaan die zich conformeren aan de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Bescherming van persoonsgegevens

E-makelaar werkt met procedures om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Zo zal alles in het werk worden gesteld om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. 

Het verwerken van gegevens

E-makelaar kan uw gegevens opnemen in bestanden die tot doel hebben nader onderzoek te verrichten naar de producten en diensten van e-makelaar.

Cookies

De website van e-makelaar maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat tijdelijk of definitief wordt opgeslagen in de webbrowser op uw apparaat (zoals een computer of een smartphone), wanneer u bepaalde webpagina's bezoekt. Cookies zijn niet bedoeld voor het afzonderlijk opslaan of verzamelen van informatie, maar als ze door een server via een webbrowser worden gelezen kunnen ze informatie geven om de service gebruiksvriendelijker te maken. Wij gebruiken cookies om onze website beter te laten functioneren (weergavefuncties), om het bestelproces mogelijk te maken, om uw surfervaring te verbeteren en om de bezoekersaantallen te analyseren met behulp van Google Analytics. E-makelaar gebruikt de data uit cookies alleen geaggregeerd en herleidt deze niet tot een pc, individu of IP-adres.

Nieuwe versies van deze policy

E-makelaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Wij adviseren u dan ook om de Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.